Pakketten op maat voor een optimale reisbescherming.

Tegenwoordig is het de gemakkelijkste zaak van de wereld om uw individuele reiswensen te vervullen. Individueel, met het gezin of als groep. Het wordt hoog tijd dat dit ook voor uw reisdekking geldt. Daarom hebben we verschillende reisbeschermings- pakketten voor groepsreizen ontwikkeld die precies op jouw behoeften zijn afgestemd.

Reisdekking op maat voor een reis van maximaal 56 dagen.

Je vindt onze gedetailleerde verzekeringsvoorwaarden hier.

Wetenswaardigheden

Wat zijn de verzekeringsdekkingen?

LTA Groepstarief Basic
Annuleringsverzekering
 • Maximale reissom van 5.000 euro per persoon, per reis
 • Geen eigen risico op het tarief tot 69 jaar1
 • Eigen risico van 20 % vanaf 70 jaar

Reisonderbrekingsverzekering

 • Geen eigen risico tot 69 jaar1
 • Eigen risico van 20 % vanaf 70 jaar

Omboekingskostenverzekering
Terugbetaling van 50 euro per persoon voor omboekingen tot de 42. Dag voor reisbegin. Hier- na vergoeding tot de hoogte van de stornokosten.

Gelijk aan LTA
Basic
en
aanvullend
LTA Groepstarief Basic Travel
  + Reisbagageverzekering
 • Verzekeringssom
  • Verzekeringssom tot 3.000 euro per volwassene
  • Verzekeringssom tot 1.500 euro in totaal voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Geen eigen risico
 • + Reisverzekering ziektekosten
 • Geen eigen risico
  incl. Covid-19 gezondheidsbescherming
 • incl. repatriëringskosten buitenland
  • Onbeperkte dekking van de kosten voor medisch verantwoord en te rechtvaardigen ziekenvervoer
  incl. terugkeerkosten binnenland
 • Verzekerdbedrag maximaal 10.000 euro per schadegeval
  + Reisbijstand- en Assistancediensten + 24 uur alarm- en servicecentrale

  Extra Covid-19 reisbescherming
 • Aanvullend te boeken: Covid-19 reisbescherming als aanvulling op de annuleringsverzekering en reisonderbrekingsverekering.

1Tot de leeftijd van 70 jaar.

Wat zijn de termijnen (deadlines) voor het afsluiten?
De verzekeringsdekking begint, wanneer de overeenkomst tot maximaal 30 dagen vóór het reisbegin wordt afgesloten. Voor reisboekingen waarbij er minder dan 30 dagen liggen tussen de boeking en reisbegin, wordt verzekeringsdekking verleend als het verzekeringscontract is afgesloten met onmiddellijke ingang van de verzekering op de dag waarop de reis is geboekt of uiterlijk binnen de volgende drie werkdagen. In het geval van zelf georganiseerde reizen met een reisbegeleider, moet de reisbegeleider voor zijn/haar eigen financiële risico in geval van annulering worden opgenomen als een onafhankelijke verzekerde persoon. Alleen de verzekeringsdekkingen van de LTA Basistarieven zijn van toepassing.
Wie zijn de verzekerde personen?
  De verzekeringsdekking geldt voor de deelnemers aan een reisgezelschap. Een reisgezelschap bestaat uit minstens acht personen met een gemeenschappelijke bestemming en een gemeenschappelijke reisperiode die een verzekering hebben afgesloten onder het groepstarief. Reisleiders tellen niet mee als deelnemers. De verzekerden kunnen echter ook het reisleidersrisico verzekeren. Als aan de andere voorwaarden is voldaan, krijgen de deelnemers daarom ook een uitkering onder de reisannuleringsverzekering en reisonderbrekingsverzekering als het verzekerde risico (bijv. onverwachte ernstige ziekte) zich niet bij hen, maar bij de reisleider (bijv. leraar, ouders, schipper) voordoet, op voorwaarde dat de reis afhankelijk is van de reisleider.

  Wat betreft de reisannuleringsverzekering kunnen reisgezelschappen kiezen tussen de flexible en de together tariefvariant.

  Bij de flexible variant ontvangen de verzekerden een verzekeringsuitkering als het verzekerde risico (bijvoorbeeld onverwachte ernstige ziekte) zich bij henzelf volgens de voorwaarden voordoet.

  In de together-variant krijgen de verzekerden ook een verzekeringsuitkering als het verzekerde risico zich niet bij henzelf voordoet, maar bijvoorbeeld een andere deelnemer van het reisgezelschap onverwacht ernstig ziek wordt. Reisgezelschappen met meer dan 12 deelnemers dienen er rekening mee te houden dat hiervoor subgroepen van minimaal 4 tot maximaal 12 personen worden gevormd, waarvoor telkens de aanvullende dekking van de together-variant geldt.

Reisbeschermingskosten per individuele reissom tot 69 jaar
(max. per persoon 5.000 euro)
Tariefopties
Basic
Basic Travel
Covid-19 Modul
„flexible“
2,9 %
4,4 %
1,0 %
„together“
3,4 %
5,2 %
2,0 %

plus 4,9 % (+1,0 % Covid-19 reisverzekering) voor het reisleidersrisico – indien gewenst –
per reisleider, per (sub)groep. De berekeningsgrondslag is
de totale reisprijs van de reisgroep.
Reisbeschermingskosten per individuele reissom vanaf 70 jaar
(max. per persoon 5.000 euro)
Tariefopties
Basic
Basic Travel
Covid-19 Modul
„flexible“
3,2 %
5,0 %
1,0 %
„together“
4,5 %
6,2 %
2,0 %

plus 4,9 % (+1,0 % Covid-19 reisverzekering) voor het reisleidersrisico – indien gewenst –
per reisleider, per (sub)groep. De berekeningsgrondslag is
de totale reisprijs van de reisgroep.
Heeft u nog vragen? Bel ons gerust:
Tel. +31 (0)10 3133950