Colofon


Lifecard-Travel-Assistance
Gesellschaft für Reiseschutz mbH

Besselstraße 25
68219 Mannheim

Telefoon: +49 (0) 621 12832-20
Fax: +49 (0) 621 12832-22

Bergweg Zuid 132
2661 CW Bergschenhoek
Telefoon: +31 (0) 10 3133950

E-Mail: info@lta-reisdekking.nl
Web: www.lta-reisdekking.nl

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, Den Haag
KvK-nummer: 70110425
BTW nummer: 38186/01958
AFM vergunningnummer: 12045692

Registergericht Amtsgericht [Handelsregister] Mannheim
Registernummer: HRB 10274
USt-IdNr. [btw-nummer] 38186/01958

Klantenbeheer:

Walter Oehmichen-Straße 20
68519 Viernheim
Telefon: +49 (0) 6204 70150-60
Telefax: +49 (0) 6204 70150-66

Directeur:
Dr. Michael Dorka

Gevolmachtigde:
Michael Engelmann

Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH is ingeschreven in het register voor tussenpersonen (Vermittlerregister) als gevolmachtigd agent onder registernummer D-JP1U-RDFT8-02 conform § 34 d lid 1 GewO [Duitse Wetboek van Koophandel] www.vermittlerregister.info. De bevoegde vergunningverlenende en toezichthoudende instantie is de Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, L 1, 2, 68161 Mannheim, www.rhein-neckar.ihk24.de. Lifecard-Travel-Assistance ook ingeschreven in het AFM register onder 12045692, de inschrijving kan worden gecontroleerd op https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/registers.

Beroepsregelgeving:
- § 34d Gewerbeordnung (GewO) [Duits Wetboek van Koophandel] en artikel 2:94a Wet op het Financieel Toezicht (Wft)
- Afdeling 4.2.3 Zorgvuldige dienstverlening van het deel gedragstoezicht Wet financieel toezicht.
- Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) [Duitse verzekeringsverzekeringsbemiddeling en -advies verordening]

De beroepsregels kunnen worden ingezien en opgeroepen op de homepage van het Bondsministerie van Justitie en van juris GmbH www.gesetze-im-internet.de.

Contactpersoon voor de website:
Dr. Michael Dorka
Telefon: +49 (0) 621 12832-20
E-Mail: info@lta-reiseschutz.de

Verantwortlicher i.S.d. § 18 Abs. 2 MStV ist die Lifecard-Travel-Assistance, vertreten durch Herrn Dr. Michael Dorka, c/o Lifecard-Travel-Assistance, Besselstr. 25, 68219 Mannheim.

Informatie over online-geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt sinds het eerste kwartaal van 2016 een internetplatform aan voor geschillenbeslechting via internet (het zgn. “ODR-platform”). Het ODR-platform is bedoeld als contactpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online-aankoopcontracten en online-dienstverleningscontracten. Het ODR-platform is beschikbaar via de volgende link: www.ec.europa.eu

Informatie over geschillenbeslechting:
Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH is conform § 214 VVG juncto VVG-Schlichtungsstellenverordnung verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures. De volgende instantie is bevoegd: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, Duitsland www.versicherungsombudsmann.de.
Verzekerden kunnen bovendien hun klacht indienen via De stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening (het "KiFID"), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Het KiFID zal deze klacht vervolgens doorsturen aan de Versicherungs-Ombudsman.

Hyperlinks:
Voor internetpagina’s van derden waarnaar deze aanbieding via zogenaamde links verwijst, zijn de desbetreffende aanbieders verantwoordelijk. Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH is voor de content van dergelijke pagina’s van derden niet verantwoordelijk en aanvaardt voor de exploitatie en content van dergelijke pagina’s van derden geen aansprakelijkheid. Verder kan deze website zonder medeweten van Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH door andere pagina’s worden gelinkt. Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor afbeeldingen, content of enige connectie met deze website in het kader van websites van derden.


Technische implementatie


codepoetry – web application services, Mannheim
Internet: codepoetry.de


Ontwerp


Südpool Werbeagentur, Mannheim
Internet: sued-pool.com