Dienstenwijzer

Dienstenwijzer conform artikel 4:25b Wet op het financieel toezicht en artikelen 57 en 60 Besluit gedragstoezicht financiele ondernemingen

Versie 03.2021

Naam en adres:
Lifecard-Travel-Assistance ("LTA")
Gesellschaft für Reiseschutz mbH
Besselstraße 25
68219 Mannheim

Directeuren:
Dr. Michael Dorka
Petra Ulrich

Status tussenpersoon:
Gevolmachtigd agent met vergunning conform § 34d lid 1 Gewerbeordnung [Duits Wetboek van Koophandel] in Nederland bevoegd om op te treden als gevolmachtigd agent op grond van artikel 2:94 Wft.

Registratienr.:
D-JP1U-RDFT8-02; de inschrijving in het Duitse register van verzekeringsagenten kan worden gecontroleerd op www.vermittlerregister.info. Daarnaast is Lifecard-Travel-Assistance ook ingeschreven in het AFM register onder 12045692, de inschrijving kan worden gecontroleerd op https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/registers.

Advies en vergoeding:
Tijdens de bemiddeling geeft LTA geen advies in de zin van de Wet op het Financieel toezicht. De vergoeding van LTA geschiedt als een specifiek overeengekomen betaling door de cliënt. LTA ontvangt een vergoeding van de klant in de vorm van een specifiek overeengekomen provisie.
De werknemers van LTA ontvangen geen vergoeding die direct is verbonden de verkoop van verzekeringscontracten.

Bevoegde instantie:
Kamer van Koophandel Rhein-Neckar
L 1, 2
68161 Mannheim

Gezamenlijk registratiekantoor conform § 11a lid 1 Gewerbeordnung:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefoon: +49 (0) 30 203080
Internet: www.vermittlerregister.info

Deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen:
LTA heeft geen deelnemingen waaraan stemrechten zijn verbonden of deelnemingen in het kapitaal van verzekeringsmaatschappijen. Er zijn geen verzekeringsmaatschappijen die deelnemingen hebben waaraan stemrechten zijn verbonden of deelnemingen in het kapitaal van LTA.

Bemiddelingsorgaan:
Bij geschillen of klachten in verband met de bemiddelingsactiviteit kunt u contact opnemen met Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, Duitsland. Verzekerden kunnen bovendien hun klacht indienen via De stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening (het "KiFID"), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Het KiFID zal deze klacht vervolgens doorsturen aan de Versicherungs-Ombudsman.